​Sinds begin mei 2024 kun je ze op veel plaatsen in Horst aan de Maas tegenkomen: de collectebussen voor de Stichting Sonja staat op tegen MS. Er liggen flyers bij, en je kunt je klein- of wisselgeld doneren voor het goede doel.